ఇంగ్లీష్

యోగ్యతాపత్రాలకు

ఇప్పుడు Kintai Biotech Inc GMP, ISO9001:2016, ISO22000:2018, కోషర్, HACCP, HALAL, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ లైసెన్స్, బిజినెస్ లైసెన్స్ మరియు ఇతర అర్హత సర్టిఫికెట్‌లను పొందింది.

కింతై GMP సర్టిఫికెట్.jpgకింతై HACCP Ceritificate.jpgకింతై ISO 220002018 Certificate.jpg

కింతై GMP

కింతై HACCPకింతై ISO 22000:2018
కింతై ISO 90012015 Certificate.jpgIQNET.jpg నుండి కిటై ISO 90012015 సర్టిఫికేట్IQNET.jpg నుండి కిటై ISO 220002018 సర్టిఫికేట్
కింతై ISO 9001:2015 కిటై ISO 9001:2015కిటై ISO 22000:2018